English for You 1 - 4

 (18 - 99 let)

Popis kurzu

U nás můžete s angličtinou začít, nebo své znalosti jazyka prohloubit - bez tlaku na výkon a spoustu zábavy. Nabízíme širokou škálu příležitostí pro studenty všech věkových kategorií - bez ohledu na předchozí znalosti angličtiny. Lekce a vysoce kvalitní výukové materiály jsou v souladu s CEFR, Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Tato komplexní doporučení pro jazykové kurzy činí získávání jazyků, používání jazykových a jazykových kompetencí studentů v Evropě transparentními a srovnatelnými.

Vzdělávací cíle

Kurz English for You má čtyři části, z nichž každá odpovídá jedné úrovni dle CEFR (A1 - B2). Je kladen velký důraz na aktivní produkci jazyka a domácí přípravu, k níž slouží materiály kurzu spolu s CD. Cílem každé části kurzu je připravit studenta na vstup do další úrovně a zároveň simulovat běžné každodenní situace, do kterých se můžete při návštěvě zahraničí nebo zkrátka při komunikaci s rodilým mluvčím, setkat.

English for You 1 (A0 - A1)

Beginner

Začátečník s úrovní A1 dokáže porozumět známým každodenní frázím a aktivně je používat. Dokáže používat základní fráze zaměřené na uspokojení potřeb konkrétního typu. Umí představit sebe i ostatní a umí klást otázky a odpovídat na osobní údaje, jako je místo, kde žije, lidi, které zná, a věci, které má. Dokáže komunikovat jednoduchým způsobem za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu, jasně a je připravena pomoci.

English for You 2 (A1 - A2)

Elementary

Rozumíte větám a často používaným výrazům souvisejícím s oblastmi, které mají bezprostřední význam pro Váš život (základní osobní a rodinné informace, nakupování, známá místa, zaměstnání atd.). Dokážete komunikovat v jednoduchých situacích vyžadujících přímou výměnu informací o Vám známých záležitostech. Dokážete jednoduše mluvit o svém životě a vyřešit situace, které se Vás bezprostředně týkají. Studenti, kteří sami sebe označují jako "věčné začátečníky", se často nacházejí mezi A2 a B1.

English for You 3 (A2 - B1)

Intermediate

Dokážete porozumět hlavním bodům při rozhovoru o známých záležitostech, s nimiž se pravidelně setkáváte v práci, ve škole, ve volném čase atd. Dokážete si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování. Jste schopni vytvořit jednoduchý souvislý text na témata, která jsou známá nebo která ho osobně zajímají. Umíte obsáhle popsat své zážitky a minulé události, sny, ambice a naděje do budoucna.  

Organizace výuky

Výuka probíhá v prostorách ZŠ Lingua Universal v Litoměřicích v prostorné a bohatě vybavené učebně. K dispozici máme interaktivní tabuli a připojení k internetu. Kapacita kurzu je 8 studentů, hodiny probíhají 1x týdně a trvají 60 minut. 

Garance online vzdělávání

Minulý rok nás naučil, že není radno nic podcenit a že štěstí přeje připraveným. V případě uzavření centra z důvodu protipandemických opatření máte smluvní nárok na plynulé pokračování výuky v online prostředí. Máme plně vybavené a připravené Google učebny, kam se stačí pouze přihlásit. 

Vzdělávací materiály

Nedílnou součástí kurzu jsou kvalitní vzdělávací materiály.Obsahují vždy učebnici, CD s nahrávkami a slovník.

Rezervujte si online hodinu

K dispozici pouze 8 míst na jednu lekci. Neváhejte.

Podívejte se na video o Mortimer English Club  v angličtině

Vyzkoušejte si porozumění mluvenému slovu