English for You

Kurzy pro dospělé

Angličtina je nedílnou součástí moderního světa a svým mluvčím umožňuje prohlubovat znalosti o světě a rozšířit si obzory. Skoro každý zaměstnavatel již počítá s tím, že alespoň základní znalost anglického jazyka máte a pokud jej ovládáte lépe než ostatní, můžete dosáhnout i lepší pracovní pozice.

Životní bohatství

Cestujete-li rádi, angličtina je vynikající prostředek, jak v zahraničí komunikovat své základní potřeby, poradit si v případě nenadálých událostí, či jednoduše navázat nové vztahy a obohatit tak svůj život o jinou kulturu. V hodinách je kladen důraz hlavně na živou komunikaci. Není třeba mluvit perfektně. Je třeba mluvit!

Správným směrem

Výuka probíhá v přátelském prostředí, bez nátlaku na výkon. Struktura lekcí a obsah výukových materiálů podléhají kritériím CEFR (the Common European Framework of Reference for Languages). To znamená, že výuka probíhá dle celoevropských standardů, díky kterým můžete v případě zájmu úspěšně získat jeden z jazykových certifikátů.