Přední světový jazykovědec: V hlavách máme univerzální jazyk

10.08.2021

Noam Chomsky a jeho jazyková teorie

Noam Chomsky je emeritním profesorem lingvistiky na Massachusettském technologickém institutu (MIT). Jeden z nejvlivnějších intelektuálů současnosti, který bývá považován za nejvýznamnějšího žijícího jazykovědce a zakladatele moderní jazykovědy.


Kdyby se třeba Noam Chomsky chtěl naučit česky, musel by si nejprve osvojit výslovnost, pak jednotlivá slova a jejich pořadí, pádové shody, jednotná i množná čísla a podobně. Základní způsoby interpretace vět už ale zná. Pro ilustraci vymyslel větu: "Instinktivně orli, kteří létají, plavou." Pomineme-li, že věta ve světle skutečnosti nedává smysl, kdybychom počítali pořadí slov ve větě, má příslovce na začátku věty - "instinktivně", blíže k prvnímu slovesu - "létají". Přesto při porozumění větě budeme významově spojovat "instinktivně" s "plavou".

"Jazyky nikdy nepoužívají lineární blízkost, ale používají strukturální blízkost, což je mnohem komplikovanější koncept. Ten je univerzální všem konstrukcím, všem větám," přiblížil proslulý lingvista. Dítě se podle něj nemůže naučit, že musí ignorovat lineární pořadí v jazyce a upřednostňovat strukturální vztahy. Přesto to všechny děti vědí, aniž by je to kdokoliv přímo učil. Písmo při srovnávání jazyků nehraje roli, tvrdí Noam Chomsky. Představuje relativně nedávný vynález, navíc to není vůbec tak dlouho, co se většina lidí stala gramotnými.

Jedna prapůvodní řeč

Zdá se pravděpodobné, zmínil Chomsky v souvislosti s jednou z otázek v Hyde Parku Civilizace, že v dávné minulosti lidstva existovala jedna zdrojová řeč. Z evolučního hlediska je jazyk mládě, objevil se někdy v posledních 100 tisíci letech. Zřejmě se tedy odehrálo něco, v důsledku čehož se změnila podstata lidského mozku. Patrně se tu objevil jedinec s genetickou mutací, díky níž získal schopnosti, které dnes veskrze využíváme. "Je to dobrá teorie, a pokud je pravdivá, pak v ten moment existoval pouze jeden jazyk," zmínil ke zdroji jazyka americký profesor.


Podotkl, že v této podobě existoval zmíněný protojazyk zřejmě několik generací, patrně v některé z tehdejších tlup lovců a sběračů. Dědickými mechanismy se začala šířit dovednost vyjádřit pomocí zvuků myšlenky. "Jde o složitý kognitivní problém, který lze řešit mnoha způsoby. Díky tomu získáváte dojem, že existuje mnoho různých jazyků, ale v základu musí být všechny stejné," dodal. 


Rozšířenost jazyka souvisí s významem dané země

Na otázku, proč se neprosadilo esperanto jako jednotný světový jazyk, zmínil americký lingvista výrok jiného jazykovědce, že jazyk je dialekt, který má svou armádu a námořnictvo. Kdyby lidé mluvící esperantem disponovali armádou, na jejíž chod by dávali tolik prostředků, jako zbytek světa, měli tisíce základen po celém světě a představovali nejbohatší národ, pak by asi většina lidí mluvila esperantem. Narážel tím na rozšířenost anglického jazyka.

zdroj: Česká televize (Hyde Park) https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1029883-v-hlavach-mame-univerzalni-jazyk-jedna-z-myslenek-noama-chomskeho