Malý kolektiv šesti dětí ve věku 2 - 6 let

Skupinka má velmi omezenou kapacitu - pouze šest míst.

Co nás vedlo k tomuto rozhodnutí?

Uplatňujeme kontaktní přístup

Pro děti, které jsou zvyklé hlavně na svou širší rodinu může být přechod do většího kolektivu stresující záležitostí. Malá skupinka je ideální prostředí pro adaptaci na pozdější přechod do větší skupiny. Vytváříme pro děti bezpečnou rodinnou atmosféru, kde se všichni dobře znají, zároveň však je skupinka již dostatečně velká na to, aby se děti naučily respektovat druhé a zažily si situace, kdy budou sdílet pozornost dospělého s ostatními dětmi.

Dbáme na kvalitní výchovu a péči

Pro pečující osobu je malý kolektiv ideální pro efektivní předávání zkušeností - děti v tomto počtu snadno udrží pozornost a zároveň mají dostatek prostoru na sebevyjádření. Může se tak zcela upustit od transmisivní formy předávání vědomostí, kdy všechny děti dostanou informaci pouze jednou formou. Namísto toho může být pečující osoba v živé interakci s každým zvlášť, reagovat přímo na jeho jedinečné projevy a celý vzdělávací proces tak naprosto přizpůsobit jeho schopnostem a způsobu učení. Tento přístup obohacuje všechny děti nejen o tento prožitek na míru, ale opět vstupuje do hry i osobní interakce a zkušenost s tím, že někdo druhý prožívá a učí se věci jinak než ony. Malé děti sice ještě úplně neumí chápat jiný prožitek než ten vlastní, to však není překážkou pro budování základů ohleduplnosti a empatie.