O nás

Enkidu, z.s. je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Čeřeništi, č.p. 15, obec Malečov 400 02.

Spolek vznikl na jaře roku 2019 za účelem péče o rodinu, její vzdělání i kulturní a společenský život. 

Jsme tři a každá se této péči můžeme věnovat z jiného směru:

Nicol Magrotová 

předsedkyně spolku, majitelka centra, pečující osoba, lektorka, matka, žena ...


Narozena 9. 07. 1990 v Českých Budějovicích, kde by chtěl žít každý.


Několik let jsem strávila studiem oboru Anglický jazyk a literatura, na pedagogické fakultě ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, nyní studuji obor Speciální pedagogika - intervence tamtéž.

Působila jsem jako učitelka anglického jazyka na ZŠ a MŠ SNP 6 a poté i na předlické ZŠ Školní náměstí v Ústí nad Labem, když v tom mi zářnou kariéru učitelky základní školy přerušil můj syn.. a pak i ten druhý :)

Během těhotenství jsem se intenzivně věnovala překladům z i do anglického jazyka. Vznikl tak mimo jiné i překlad monografie Milešov ve spolupráci  s Katedrou historie FF UJEP.

Absolvovala jsem kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí, jsem certifikovaná chůva a lektorka metodiky Mortimer.

Nesmírně se na Vás těším!


Nicol Magrotová

IČO: 88616703

Čeřeniště 15, Malečov 40002

tel.: 608 703 714


Anna Jelačičová

Dana Mašková